Διαθέτουμε ιμάντες για όλες τις χρήσεις, όπως σαμπάνια ανυψώσεως, εφελκυσμού, λουριά μικρών ζώων, τεντών, ρολών, παραθύρων, προσδέσεως και ιμάντες θαλάσσης.